ES programa

Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB „ELAMETA“

UAB „ELAMETA“ 2020 m. rugsėjo 18 d. pasirašė projekto „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB „ELAMETA“, projekto kodas Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0023, finansavimo ir administravimo sutartį pagal ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Projekto įgyvendinimo metu įmonė numato įdiegti energijos vartojimo audito ataskaitoje rekomenduojamą priemonę – saulės fotovoltinės jėgainę, siekiant dalį saviems poreikiams naudojamos elektros energijos pasigaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių bei taupyti energijos išteklius.

Projektas „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB „ELAMETA““ atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ antrąjį uždavinį „Skatinti įmones efektyviau naudoti žaliavas ir energiją“, kadangi projektas tiesiogiai susijęs su taupaus energijos vartojimo ir atsinaujinančių energijos išteklių vystymu.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 213.630,12 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas iki 128.178,07 Eur finansavimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugsėjis – 2021 m. lapkritis.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:
      Petras Kadziauskas
      Direktorius
     Tel. +370 389 69121
     E-mail: info@elameta.lt

lt_LTLietuvių kalba