Apie

ELAMETA įkurta 2005 metais, tai – įmonė, kuri atlieka metalų padengimą katodinės elektroforezės (KTL arba E-coat) ir miltelinio dažymo  būdu. 

KTL linija pradėta naudoti 2008 m., leidžianti padengti 300 m2 detalių per valandą epoksidiniais dažais.

2009 m. įmonė pradėjo teikti miltelinio dažymo paslaugas, kurios labai išplėtė paslaugų sąrašą ir tai atvėrė naujas galimybes įmonei siūlyti ir teikti paslaugas sunkvežimių ir žemės ūkio techniką gaminančioms įmonėms, sunkiąjai industrijai, medicinos sektoriui.

ELAMETA taip pat gali atlikti surinkimą, pakavimo ir kitus specifinius darbus pagal klientų reikalavimus.

Nuo 2008 m.  sertifikavome kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

Esame BACC nariai

1

 

ES programa

Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB „ELAMETA“

UAB „ELAMETA“ 2020 m. rugsėjo 18 d. pasirašė projekto „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB „ELAMETA“, projekto kodas Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0023, finansavimo ir administravimo sutartį pagal ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Projekto įgyvendinimo metu įmonė numato įdiegti energijos vartojimo audito ataskaitoje rekomenduojamą priemonę – saulės fotovoltinės jėgainę, siekiant dalį saviems poreikiams naudojamos elektros energijos pasigaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių bei taupyti energijos išteklius.

Projektas „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB „ELAMETA““ atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ antrąjį uždavinį „Skatinti įmones efektyviau naudoti žaliavas ir energiją“, kadangi projektas tiesiogiai susijęs su taupaus energijos vartojimo ir atsinaujinančių energijos išteklių vystymu.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 213.630,12 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas iki 128.178,07 Eur finansavimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugsėjis – 2021 m. lapkritis.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:
      Petras Kadziauskas
      Direktorius
     Tel. +370 389 69121
     E-mail: info@elameta.lt

lt_LTLietuvių kalba